SUPERREX 73EC – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU VUA NHỆN ĐỎ VÀ CHÚA RẦY XANH ĐẶC TRỊ BỌ NHẢY, RẦY NÂU, RẦY XANH, BỌ TRĨ, RỆP SÁP, NHỆN ĐỎ – CHAI 240ML – AGRI THUẬN THIÊN – HOA LAN CHÍ HUY
Thuốc BVTV

SUPERREX 73EC – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU VUA NHỆN ĐỎ VÀ CHÚA RẦY XANH ĐẶC TRỊ BỌ NHẢY, RẦY NÂU, RẦY XANH, BỌ TRĨ, RỆP SÁP, NHỆN ĐỎ – CHAI 240ML – AGRI THUẬN THIÊN – HOA LAN CHÍ HUY

Description       THÀNH PHẦN Propargite:730g/l Phụ gia vừa đủ CÔNG DỤNG SUPERREX 73EC là thuốc đặc trị nhện có tác dụng tiếp xúc và xông hơi, hiệu lực cao và kéo dài n
Read More
NHỆN CHÚA 200SC – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU NHỆN CHÚA SONG LONG DẠNG SỮA NON MÁT BÔNG, MÁT CÂY, SIÊU DIỆT NHỆN, SẠCH NHỆN, UNG TRỨNG, HIỆU LỰC KÉO DÀI – CHAI 240ML – AGRI THUẬN THIÊN – HOA LAN CHÍ HUY
Thuốc BVTV

NHỆN CHÚA 200SC – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU NHỆN CHÚA SONG LONG DẠNG SỮA NON MÁT BÔNG, MÁT CÂY, SIÊU DIỆT NHỆN, SẠCH NHỆN, UNG TRỨNG, HIỆU LỰC KÉO DÀI – CHAI 240ML – AGRI THUẬN THIÊN – HOA LAN CHÍ HUY

Description THÀNH PHẦN Spirodiclofen 19% w/w Abamectin 1% w/w Phụ gia đặc biệt 80% w/w CÔNG DỤNG     Thuốc Trừ Sâu Nhện Chúa 200SC là sản phẩm chứa thành phần hoạ
Read More
BẠCH TƯỢNG 64EC – ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ, NHỆN LÔNG NHUNG, SÂU XANH DA LÁNG, RẦY NÂU, SÂU CUỐN LÁ – CHAI 200ML – AGRI THUẬN THIÊN – HOA LAN CHÍ HUY
Thuốc BVTV

BẠCH TƯỢNG 64EC – ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ, NHỆN LÔNG NHUNG, SÂU XANH DA LÁNG, RẦY NÂU, SÂU CUỐN LÁ – CHAI 200ML – AGRI THUẬN THIÊN – HOA LAN CHÍ HUY

Description THÀNH PHẦN Emamectin benzoate 60g/l + Matrine 4g/l  CÔNG DỤNG Hoạt chất Emamecin benzoate 60g/l + Matrine 4g/l hỗn hợp hai nhóm thuốc trừ sâu sinh học, đặc trị: sâu cuốn lá, rầy
Read More
VETSEMEX 40EC – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU ĐẠI BÀNG ĐỎ ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU XANH DA LÁNG, BỌ TRĨ, RỆP, DÒI ĐỤC LÁ – CHAI 100ML – HOA LAN CHÍ HUY – AGRI THUẬN THIÊN
Thuốc BVTV

VETSEMEX 40EC – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU ĐẠI BÀNG ĐỎ ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU XANH DA LÁNG, BỌ TRĨ, RỆP, DÒI ĐỤC LÁ – CHAI 100ML – HOA LAN CHÍ HUY – AGRI THUẬN THIÊN

Description THÀNH PHẦN Abamectin 37g/l Imidaclorid 3g/l Butylated hydroxytoluene 100g/l CÔNG DỤNG Đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu xanh da láng, sâu đục bẹ, sâu khoang, sâu r
Read More