PHÂN BÓN VI LƯỢNG KÍCH PHÁT TỐ – KÉO VỌT BÔNG, KÉO MẮT CUA RA ĐỒNG LOẠT, BẤP CHẤP THỜI TIẾT, CHUYÊN DÙNG CHO SẦU RIÊNG CHAI 500ML HOA LAN CHÍ HUY
PHÂN BÓN

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KÍCH PHÁT TỐ – KÉO VỌT BÔNG, KÉO MẮT CUA RA ĐỒNG LOẠT, BẤP CHẤP THỜI TIẾT, CHUYÊN DÙNG CHO SẦU RIÊNG CHAI 500ML HOA LAN CHÍ HUY

Description THÀNH PHẦN CaO: 6% ; P2O5 : 30%, K2O: 1%, BO: 6.000 ppm Bổ sung Lân hữu cơ 90% – Tảo biển hữu cơ và dưỡng chất ra hoa. Phụ gia đặc biệt và tá dược vừa đủ kích thích ra hoa, chống
Read More