Bệnh Thối Đen - Black Rot

CÁCH TRỊ BỆNH THỐI ĐEN TRÊN LAN VANDA

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH THỐI ĐEN - Bệnh thối đen do nấm Phytophthora và Pythium gây ra. - Nấm Phytophthora và Pythium là loại nấm thủy sinh, nên khi vào mùa mưa, gặp độ ẩm không khí cao và độ ẩm giá
Read More