THUỐC TRỪ BỆNH FOLICUR 250EW 240ML
BỆNH CHẾT NHANH

THUỐC TRỪ BỆNH FOLICUR 250EW 240ML

Thành phần: Tebuconazole... 250g/ L. Phụ gia...750g/ L. CÔNG DỤNG: FOLICUR là thuốc trừ bệnh cho cây trồng, trị các loại bệnh như: Lam lép hạt, đạo ôn, khỏi vằn, đốm lá, thán thư, chết chậm H
Read More