NHÓM ARYLPYRROLE LÀ GÌ?

Xin cảm ơn!

Đại diện là Chlorfenapyr. Sản phẩm cải biên của chất kháng sinh dixapyrolomycin (có hoạt tính diêt vi khuẩn, nấm và diệt sâu nhện) do vi khuẩn Streptomyces fumanus sinh ra; có tác dụng dùng trừ sâu và nhện bằng con đường vị độc mạnh và tiếp xúc yếu; có tính thẩm thấu tốt nhưng hầu như không có tính nội hấp.

Chlorfenapyr là chất “tiền sát trùng” (propesticides), trong cơ thể, thuốc được chuyển hóa thành chất trung gian, rồi mới diệt dịch hại. Chlorfenapyr oxi hóa nhóm N-ethoxymethyl phát sinh bất cặp trong ty thể. Chất này tác động như một phản liên hợp trong hệ hô haaspcuar dịch hại.

Phổ tác động rộng, dùng trừ được nhiều loại côn trùng và nhện, bao gồm cả các loài côn trùng và nhện đã kháng cacbamat, lân hữu cơ, pyrethroid và cả các hợp chất kìm hãm tổng hợp chitin trên cây ăn quả, cây công nghiệp, rau và các loại cây trồng khác. Nhiều loài sâu mẫn cảm như sâu tơ; bọ cánh cứng Leptinotarsa decemlineata hại khoai tây; sâu xanh Heliothis spp hại bông vải và các cây trồng khác; nhện Tetranychus spp hại cây ăn quả.

sau-xanh-da-lang-min

Sâu xanh da láng hại đậu đỗ

Thuốc thuộc nhóm độc II (WHO), có độ độc trung bình với động vật máu nóng; ít độc với cá, ong và các động vật hoang dã khác. Trong cơ thể động thực vật và môi trường, thuốc nhanh chóng bị phân hủy.

Thuốc đơn hoạt chất Chlorfenapyr: Alex 50WG dùng trừ sâu cuốn lá trên lúa. Chlorferan 240SC dùng trừ sâu cuốn lá trên lúa. Danthick 100EC dùng trừ sâu cuốn lá trên lúa. Ohayo 100SC dùng trừ sâu xanh da láng trên đậu xanh. Secure 10EC dùng trừ sâu xanh da láng trên đậu đỗ lấy hạt, sâu cuốn lá trên lúa. Secure 10SC sâu xanh da láng trên lạc. Superjet 110SC dùng trừ rầy lưng trắng trên lúa. Yamato 110SC dùng trừ rầy lưng trắng trên lúa.

Chlorferan 240SC

Chlorferan 240SC

Thuốc hôn hợp Chlorfenapyr với hoạt chất khác.

+ Chlorfenapyr 100g/l + Cypermethrin 20g/l : Bugatteegold 120EC dùng trừ sâu cuốn lá trên lúa.

Bugatteegold 120EC

Bugatteegold 120EC

+ Chlorfenapyr 100g/l + Emamectin benzoate 50g/l : Bạch hổ 150SC dùng trừ rầy nâu trên lúa.

+ Chlorfenapyr 100g/l + Fipronil 100g/l : Force 200SC dùng trừ sâu cuốn lá trên lúa.

+ Chlorfenapyr 100g/l + Fipronil 50g/l : Kun super 150Sc dùng trừ sâu cuốn lá trên lúa.

Kun super 150Sc

Kun super 150Sc

+ Chlorfenapyr 50g/l + Hexythiazox 50g/l: Secsorun 100SC dùng trừ nhện gié trên lúa, nhện đỏ trên hoa hồng.

Chuyên mụcChưa phân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *