CÔNG DỤNG CỦA PHÂN KALI ĐỐI VỚI HOA LAN
KỸ THUẬT TRỒNG LAN

CÔNG DỤNG CỦA PHÂN KALI ĐỐI VỚI HOA LAN

Công dụng của Kali: Kali có tác dụng trong việc thúc đẩy cây lan hút đạm, giúp cho cây phát triển chồi mới, đọt mới. Kali tăng cường sự vận chuyển nước và các chất dinh dưỡng trong cây, tăng cường
Read More