Bệnh Thán Thư - Anthracnose

CÁCH TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN LAN VANDA

1/ Nguyên nhân gây bệnh thán thư trên Lan Bệnh than thư do nhiều loài nấm thuộc loại Colletotrichum gây ra, trong đó gây hại phổ biến là Colletotrichum nigrum Ell et Hals và Colletotrichum capsici (S...
Read More