BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN CÂY HOA LAN
Bệnh Đốm Lá - Leaf Spot

BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN CÂY HOA LAN

Khi gặp thời tiết thuận lợi hoặc thiếu dinh dưỡng bệnh gây hại rất nhanh và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và ra hoa của cây Bệnh đốm lá do Cercospora sp. gây hại là một trong những bệnh hại phổ b
Read More